Kunder, leverantörer och medarbetares integritet är viktig för oss.


Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter för att värna om din personliga säkerhet.

GDPR - INTEGRITETSPOLICY

Kunder, leverantörer och medarbetares integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt ni kan ha kontroll över era egna uppgifter samt hur ni kan kontakta oss.

Integritetspolicyn omfattar även dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Från och med den 25 maj 2018 kommer GDPR att börja gälla i hela EU.

Personuppgiftsansvarig
Vi Lycksta produktion AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Lycksta produktion AB ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som part och varför?
I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som part hos oss.

1)    För att kunna hantera beställningar/köp/medarbetaradministration
Personuppgifter behandlas för att:
Leverera en beställd/köpt tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans)
Hantera betalningar
Hantera retur, reklamation- och garantiärenden
Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar av tjänst
Kunna skicka kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten
Medarbetaradministration

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalinformation (t ex bankkonto)
 • Personnummer (för t ex ROT)
 • Kundnummer, Leverantörsnummer, Anställningsnummer
 • Betalningshistorik
 • Köphistorik
 • Anställningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken tjänst som har beställts samt adress för utförandet av tjänst
 • Uppgifter du själv väljer att lämna, utöver det som vi efterfrågat, som t. ex. möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten
 • Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl t ex vid ROT – administration. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.
 • Laglig grund: Fullgörande av avtal, lagstiftning och affärsverksamhet. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtagande.
2)    Delning och överföring av personuppgifter
Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande förutom när det erfordras för att uppfylla våra avtal eller lag (t. ex. föranmälan till elverk, begäran från polis etc.). Vi behandlar våra parters personuppgifter enbart när det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra parters förväntningar. Användandet sker med stöd av avtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

3)    Hur ni kommer åt och kontrollerar era personuppgifter
Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är part hos oss, samt i ytterligare tid för ovanstående syften (t. ex. garantitid, bokföringslagen, LAS, allmän preskriptionstid etc.).

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra parters personuppgifter och om ni vill utnyttja er rätt att ändra felaktiga uppgifter (om ni exempelvis bytt telefonnummer), ta del av de uppgifter vi har om er eller avsäga er marknadsföring eller har synpunkter på vår behandling av era personuppgifter kontaktar ni oss via mail på morgan@lycksta.com.

Överklagande av personuppgiftsbehandlingar sker till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) via hemsidan: Integritetsskyddsmyndigheten.